The blessing of the formation house

Siostry Elżbietanki w AFRYCE -TANZANIA

Tanzania jest krajem średniej wielkości, położonym w Afryce Wschodniej nad Oceanem Indyjskim i należy do najuboższych krajów kontynentu afrykańskiego. Graniczy z Kenią, Ugandą, Rwandą, Burundi, Kongiem, Zambią, Malawi i Mozambikiem. Nowa placówka naszego Zgromadzenia powstała w północno-zachodniej części Tanzanii w miejscowości Ushirombo-Maganzo, położonej ok. 100 km na północ od Kahamy, miasta które jest siedzibą Biskupa Diecezji.

Zarząd Generalny w maju 2010 r. - pomimo braków personalnych - widząc konkretne wezwanie Boże odpowiedział pozytywnie na zaproszenie Księdza Biskupa Ludovicka Minde, Ordynariusza Diecezji Kahama do podjęcia działalności misyjnej w Tanzanii zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia wśród najbardziej potrzebujących. Dnia 30 września 2011 r., w 4 rocznicę beatyfikacji bł. Marii Luizy, współzałożycielki naszego Zgromadzenia, po Mszy św. odprawionej w intencji Sióstr Misjonarek, do Tanzanii udała się Siostra Wikaria Generalna M. Edith Bremer, Siostra Radna Generalna M. Paula Zaborowska oraz 4 Siostry Misjonarki: Siostra M. Chiara Lipinski z prowincji niemieckiej, której Matka Generalna powierzyła obowiązki Przełożonej nowej Wspólnoty, Siostra Maria Wiśniewska i Siostra M. Agnieszka Osochocka z prowincji wrocławskiej oraz Siostra M. Benedykta Zuchowicz z prowincji nyskiej. Po wielu godzinach lotu, szczęśliwie wylądawałyśmy w Dar es Salaam - stolicy Tanzanii, gdzie przywitał nas bardzo serdecznie Ksiądz Biskup Ludowick Minde. Z lotniska udałyśmy się do siedziby Konferencji Episkopatu w Tanzanii, a następnego dnia w dalszą podróż do Kahamy i miejsca naszej posługi Ushirombo-Maganzo.

Uroczyste otwarcie domu miało miejsce dnia 4 października 2011 r. we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka z Asyżu. Przed Mszą św., Ksiądz Biskup Ordynariusz, w obecności Księży i Sióstr posługujących w Diecezji Kahama oraz wiernych parafii, dokonał poświęcenia domu p.w. św. Elżbiety oraz kaplicy  p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Podczas Mszy św., nasze Siostry Misjonarki zostały serdecznie przywitane przez Księdza Biskupa i Księdza Proboszcza oraz wiernych parafii p.w. św. Krzyża. Uroczystość ubogacił swoim pięknym afrykańskim śpiewem i tańcem chór parafialny. Ksiądz Biskup przedstawiając Siostry wspólnocie parafialnej, w serdecznych słowach podziękował jeszcze raz Zgromadzeniu za wyrażenie zgody na podjęcie posługi misyjnej w jego Diecezji. Po Komunii św., przedstawiciele poszczególnych parafii z diecezji, wspólnoty zakonne oraz klerycy z Seminarium Mniejszego ofiarowali Siostrom praktyczne dary konieczne do rozpoczęcia posługi, np. wiadra, miski, szczotki, naczynia kuchenne, ryż, fasolę, mąkę, banany, kwiaty, drzewka, itd. Na zakończenie Mszy św. - w imieniu Matki Generalnej - Siostra Wikaria M. Edith podziękowała Księdzu Biskupowi oraz wspólnocie parafialnej za wszelką pomoc okazaną naszemu Zgromadzeniu podczas przygotowań do otwarcia nowej placówki, za ich żarliwą modlitwę oraz za ciepłe i bardzo serdeczne przyjęcie naszych Sióstr.

Dzięki staraniom Księdza Biskupa Diecezji Kahama - w odpowiedzi na wielką potrzebę opieki medycznej dla tamtejszej ludności - zostało wybudowane Centrum Medyczne p.w. św. Ojca Pio. W pobliżu znajduje się dom naszych Sióstr oraz Kościół, który jest w trakcie budowy. Na podjęcie obowiązków związanych z  urządzeniem i kierownictwem Centrum wyraziła zgodę Siostra M. Chiara Lipinski z prowincji niemieckiej, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczne.

Podczas wcześniejszych podróży do Tanzanii (wrzesień 2010 r. oraz luty 2011 r.) miałyśmy możliwość zapoznania się na miejscu ze sprawami dotyczącymi urządzenia i funkcjonowania Centrum Medycznego, które w obecnej chwili jest w „stanie surowym”. Dom zakonny jest już gotowy do zamieszkania, jednak ze względu na brak środków finansowych nie została rozwiązana sprawa wody i na razie Siostry muszą chodzić po wodę do studni oddalonej 300 m od domu. Trwa jeszcze budowa domu z zapleczem sanitarnym i kuchnią dla wolontariuszy. Krótko przed przyjazdem Sióstr została doprowadzona za pomocą paneli słonecznych energia elektryczna i dzięki temu Siostry mają światło.

Jesteśmy bardzo wdzięczne Siostrze Przełożonej M. Chiarze, Siostrze Marii, Siostrze M. Agnieszce i Siostrze M. Benedykcie, jak również Zarządom poszczególnych Prowincji za gotowość oraz dyspozycyjność w zaangażowanie się na rzecz nowej posługi misyjnej naszego Zgromadzenia w Afryce. Ufamy, że nasze Siostry Misjonarki zaaklimatyzują się szybko w nowej rzeczywistości. Podjęły one z odwagą i radością to niełatwe dzieło, zawierzając wszystko całkowicie Bożej Opatrzności. W dniu otwarcia placówki, Siostry za wzorem naszych Matek Założycielek odmówiły Akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, powierzając dobremu Bogu siebie oraz przyszłą posługę na afrykańskiej ziemi. Dziękowałyśmy dobremu Bogu, że „zamieszkał” z Siostrami w pięknej kaplicy, gdzie będą mogły zawsze przychodzić i powierzać Mu wszystko to, co leży im na sercu, swoje intencje osobiste jak również ludzi wśród których będą posługiwać. Podstawą do pracy misyjnej jest znajomość języka danego kraju, dlatego też w najbliższej przyszłości Siostry rozpoczną kurs języka swahili.

Nowa posługa misyjna w Tanzanii jest trudnym i odważnym przedsięwzięciem. Dlatego zawierzajmy Bogu, w duchu św. Elżbiety i naszych Matek Założycielek przyszłą posługę naszych Sióstr Misjonarek na kontynencie afrykańskim, które pragną głosić Ewangelię w dalekiej Tanzanii. Kochanym Siostrom Misjonarkom życzymy wiele sił, potrzebnego zdrowia, odwagi, radości, obfitości Bożych łask i błogosławieństwa na każdy dzień, by za wzorem Matek Założycielek  mogły służyć najbardziej potrzebującym i świadczyć o miłości miłosiernej Boga.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna